2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YEDEK KONTENJAN İLANI

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YEDEK KONTENJAN İLANI

19-23 Temmuz 2019 tarihleri içerisinde kesin kayıt yaptırmayan ve kayıt hakkını kaybeden adayların yerine aşağıda belirtilen programlara boş kalan kontenjan sayısı kadar yedek sıralmasına göre öğrenci kabul edilecektir. Boş kalan kontenjanlarımız aşağıdaki gibidir;

ANABİLİM DALI

PROGRAMI

BOŞ KALAN KONTENJAN SAYISI

KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA

KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA

1

KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS

2

 

NOT: Kesin kayıt yaptırmak isteyen her bir anabilim dallarındaki tüm yedek adaylar başvuru yapabilecek olup, yapılan başvurular yedek puan sıralamasına göre değerlendirildikten sonra boş kalan kontenjan sayısı kadar kesin kayıt işlemi yapılacaktır.

 

Yedek Liste için tıklayınız.

 

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

    1.Dilekçe  (Başvuru dilekçesi, Yüksek Lisans için “ http: // yde.bingol.edu.tr/dokumanlar/yuksek-lisans-dokumanlari/  ” adresinden ve Doktora için “ http://yde.bingol.edu.tr/dokumanlar doktora-dokumanlari /  ”adresinden teminat alıyor).

  1. Lisans Diploması  (Doktora Programı Yüksek Lisans Diploması ve AYRICA  Yüksek Lisans Diploması ).
  2. Lisans Transkript Belgesi  (  Yüksek Lisans Transkript Belgesi ).
  3. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adaylar için  Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
  4. Yurtdışında tamamlanmış adaylar için yükseköğretim kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  5. ALES Sonuç Belgesi  (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yıl dolmamış olması gerekir).
  6. Son 5 yıla ait  YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan  en az 55 puan aldığını gösteren  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi . (Doktora başvurusu için zorunludur. Yüksek Lisans başvurusu için zorunlu değildir.)
  7. Adaylar ön kayıt listesi  vesikalık fotoğraflarını  dijital ortamda düzenlemelidirler.
  8. Askerlik Durum Belgesi  (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmamasıdır).

DEĞİL:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt yolu nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve tarihida mevcut belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek istedidirlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, belgesinin imzalı çıktısını belgesinin belgesinin ibraz etmek zorundadırlar.