2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EK LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

KESİNLEŞMİŞ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EK LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

Doktora için tıklayınız. 

 

YABANCI UYRUKLU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 

  1. Dilekçe  (Sistem yükleyerek dilekçeniz).
  2. Lisans Diploması  (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Diploması ). 
  3. Lisans Not Transkript Belgesi  (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans 

    Transkript Belgesi ).

  1. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  2. Adaylar ön sözlü vesikalık fotoğraflarını dijital yüklemeliler.  

 

DEĞİL:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt nüfus cüzdanı / pasaport fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek öğrenmek.
  2. Kesin kayıt hakkı kazananlar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek etmeklar.
  3. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” 14. Maddesinde belirtilen belgelerine sahip olmalıdır.
  4. Yabancı Uyruklu eğitim ücretlidir.