Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER:
Enstitü Müdürlüğümüz, Bingöl Üniversitesine bağlı olarak 03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuşolup, bünyesinde bulunan  Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında 2012'den beri eğitim-öğretime başlamış bulunmaktadır.
 
MİSYON:
"Milli ve evrensel değerleri özümsemiş, demokratik ve etik değerlere saygılı, bilimsel yaklaşımı benimseyen, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen, ülke ve bölge sorunlarını tanımlayabilen ve bunlara çözüm üretilebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve yapabilme yeterliğine sahip lisansüstü düzeyde eğitimciler yetiştirmektir."                                                                                                                                                                                                                                                                                  VİZYON:
Ulusal ve Uluslararası standartlara sahip, eğitim bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim için bölgemizde en çok talep gören diller noktasında, Uluslararası düzeyde aranan üstün niteliklere sahip eğitimciler ve akademisyenler yetiştiren, Ulusal ve Uluslararası alandan eğitim, kültür politikaları veyaklaşımları etkileyecek üst düzey araştırmaları destekleyen bir kurum olmaktır. 
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ KALİTE POLİTİKASI
Kalite politikamız, üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda Enstitümüzün eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.

Bu doğrultuda kalite politikamız, yasal şartlar ve uluslararası standartlara uygun olarak;
  1. Eğitim - öğretim beklentileri tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir, tercih edilen ve verimli bir Enstitü olmayı,
  2. Kadrolu Akademik personelimiz, olmadığından, idari personelin daha yetkin kişiler haline gelmeleri için gerekli iyileştirmeleri yapmayı ve tüm çalışanlarda
    kalite bilincini oluşturmayı,
  3. İç ve dış paydaşlarımızla güvene bağlı bir işbirliği içinde tüm süreçleri iyileştirerek sürekli gelişim ve  değişim içinde rekabetçi olmayı,
  4. Akademik birikimlerimizi ulusal ve uluslararası düzeye taşıyarak uluslararası tanınırlığı artırmayı,
  5. Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek tehlikeleri tanımlamayı ve ilgili risk değerlendirmelerini yapmayı, 
  6. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı ve örnek bir Enstitü olmayı,

Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederim.

 

                                                                                                          Doç. Dr. ABDULNASIR SÜT

                                                                                                         Yaşayan Diller Enstitü Müdürü