Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER:
Enstitü Müdürlüğümüz, Bingöl Üniversitesine bağlı olarak 03.07.2011 tarih ve 27983 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgiliolup, bünyesinde bulunan Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında 2012'den beri eğitim-öğretime başlamış olduğu.
 
MİSYON:
"Millî ve evrensel düzeyde özümsemiş, demokratik ve etik değerlere saygılı, bilimsel yaklaşımımı benimseyen, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen, ülke ve bölge bilgileri tanımlayabilen ve bunlara çözüm üretilebilen .                                                                                                                                                                                                 
VİZYON:
Ulusal ve Uluslararası standartlara sahip, eğitim bilimleri için lisansüstü eğitim için bölgeden en çok talep gören diller noktasında, Uluslararası düzeyde aranan üstün niteliklere sahip eğitimciler ve akademisyenler yetiştiren, Ulusal ve Uluslararası alandan eğitim, kültür politikaları. 
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ KALİTE POLİTİKASI
Kalite politikamız, üniversitemizin misyonu, vizyon ve hedefleri hakkında Enstitümüzün eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, gelişmiş ve doğru çalışır.

Bu şartuda kalite politikamız, yasal şartlar ve uluslararası standartlara uygun olarak;
  1. Eğitim - öğretim beklentileri tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir, tercih edilen ve verimli bir Enstitü olmaya,
  2. Kadrolu Akademik personelimiz, uygulamından, idari personelin daha yetkin kişiler haline gelmeleri için gerekli iyileştirmeler yapmayı ve tüm çalışanlarda
    kalite bilincini oluşturmayı,
  3. İç ve dış paydaşlarımızla güvene bağlı bir işbirliği içinde tüm süreçleri iyileştirerek sürekli gelişim ve değişim içinde çalışmaya devam etmek,
  4. Akademik birikimlerimizi ulusal ve uluslararası düzeye taşıyarak uluslararası tanınırlığı artırmayı,
  5. Faaliyetlerimizin yürütülmesi gereken iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek tehlikeleri tanımlamak ve ilgili risk değerlendirmesi gözden geçirmek yapmayı, 
  6. İçinde bulunduğunuz topluma ve çevreye saygılı ve örnek bir Enstitü'niz,

Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi taahhüt ederim.

 

                                                                                                          Doç. ABDULNASIR SÜT

                                                                                                         Yaşayan Diller Enstitü Müdürü