2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ  ÖĞRENCİ ALIMI  YEDEK ADAY LİSTELERİ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI YEDEK ADAY LİSTELERİ

Kayıt Yapmayan Öğrenci Sayıları

KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Alan Dışı)

2

KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA

2

 

Tezli Yüksek Lisans Sonuçları için  TIKLAYINIZ.

Doktora Sonuçları İçin Tıklayınız.

NOT:   Kesin başvuru için başvuruda bulunan tüm adaylar başvuruda bulunabilir, başvurular puana   göre değerlendirildikten sonra kontenjan sayısı kadar kesin kayıt işlemi başvuruda bulunur.

 

 Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

13-16 Eylül 2022

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:   

  1. Lisans Diploması  (Doktora programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
  2. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programı başvurusu için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).
  3. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  4. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  5. Yüksek Lisans için varsa YDS veya eşdeğer sınav belgesi.
  6. Doktora başvurusu için YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ( 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
  8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT:   Enstitümüze kayıt için hak talebinde bulunmak, tarihler arasında   hedefle/ noter adına vekale vekil ile ile kayıtlarını yapmaklar. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar okul müzeye kayıt olacaklar. Kayıt için gerekli aktarım yapılmadığı için kabul edilen veya bu dahi olmadan kayıttan alınır.