7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

 

Başvuru Başlangıç ​​​​Tarihi

: 05 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş Tarihi

: 07 Kasım 2022 mesai bitimin kadar

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar

: Terhislerini takip eden 2 ay içinde

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olarak sahip olduğu 7417 Sayılı Kanuna Eklenen'in 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üçüncü maddeden isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 programından önce ilişiği kesilen üniversitemiz,  05.07.2022 kaydı itibaren 4 ay içinde , kayıtlarının silindiği kayıt kaydı için başvuru haklarına başvuru formu ve uygulamaları ile ilgili başvuruları ve kanunda gerekli olmaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim veya planlamaya başlayabileceklerdir.


05.07.2022 askerlik görevlerinde görev yapacakları isteklerde bulunan 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Enstitüye başvuru formülü ve gerekli belgeler ile başvuruları bu maddelerde belirtilen haklardan yararlanılır. Bu adayların kanunun yayımlanması konusunda askerlik görevi yapmakta ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.


Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu Usul ve Esasları için  tıklayınız.

 

Af kanunundan belirtilenler yararlanamayacaklar:

 • Terör suçu ile kasten öldürmek suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 • İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
 • Eziyet suçundan (madde 96),
 • cinsel saldırı (madde 102),
 • Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 • Uyuşturucu veya eğitilmiş delirtmekten (çılgın 188) seçilmiş olanlar ile
 • Sahte belge sahte kaydı iptal edilenler ile kayıt içinde belge verenler ile
 • 5/12/1951 numaralı ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri'un 71 inci yazan yazanlar ile
 • Teröre veya Milli Kurulunca Devletin milli gücüne karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olaylar veya gruplara üyeliği, mensub veya iltisakı yahut olayının bitişi nedeniyle ilişilenler,

Af kanunundan aşağıda belirtilenler yararlanacaklar:

Yukarıdaki maddelerde belirtilen gerekçelerle ilişiği kesilenler hariç, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (05/07/2022)’e  kadar ilişiği kesilenler


Başvuru Süresi ve Başlama Dönemleri :

 • Başvurular kanunun resmi gazetede yayımlandığı 5 Temmuz 2022 tarihinden başlayarak 7 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.
 • Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemizin ilgili Enstitülerine başvurmaları halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

Başvuru Şekli:

Başvurular, kaydın silindiği ilgili Enstitüye şahsen (bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişi “Vekaletname” ile birlikte başvurarak) veya posta yoluyla yapılabilecektir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru formu
 • Diploma (Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik için Yüksek Lisans)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 • Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir) (05 Temmuz 2022 tarihinden sonra alınmış olmalıdır.)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Askerlik durum belgesi
 • Daha önce gördüğü ve başarılı olduğu dersler için (Kredi Aktarma ve Ders Muafiyet Dilekçesi)


Lisansüstü Öğrencileri İçin Başvuru Formu için  tıklayınız.

Kredi Aktarma ve Ders Muafiyet Dilekçesi için  tıklayınız.

Posta Yoluyla Başvuracak Adayların Dikkatine!!!

Posta ile yapılacak başvurularda, başvuru evraklarının son başvuru tarihine kadar ilgili enstitüye ulaşması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvuru sürecindeki bütün sorumluluk (gecikme, kaybolma, eksik evrak vb. durumlar) aday öğrenciye aittir. Enstitümüz bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.  Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta Adresi:

Bingöl Üniversitesi, Enstitüler Binası, Selahaddin-i Eyyubi Mah. Aydınlık Cad. No:1 Posta Kodu:12000 Merkez/BİNGÖL

 

E-Posta:  yde@bingol.edu.tr  

Dahili:  5061