Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER:
Enstitü Müdürlüğümüz, Bingöl Üniversitesine Bağlı olarak 03.07.2011 tarih ve 27983 tarihi Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile "Zaza Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ile Kürt Dili ve Edebiyatı Ana Dallarında 2012'den beri eğitim-öğretime başlamıştır.
 
MİSYON:
Milli ve evrensel değerleri özümsemiş, demokratik ve etik değerlere saygılı, bilimsel yaklaşımı benimseyen, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen, ülke ve bölge sorunlarını tanımlayabilen ve bunlara çözüm üretebilen, Ulusal ve Uluslararası düzeyde araştırma yapabilme yeterliğine sahip lisansüstü düzeyde eğitimciler yetiştirmektir.                                                                                                                                                                                                
VİZYON:
Ulusal ve Uluslararası standartlara sahip, eğitim bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim için bölgemizde en çok talep gören diller noktasında, Uluslararası düzeyde aranan üstün niteliklere sahip eğitimciler ve akademisyenler yetiştiren, Ulusal ve Uluslararası alanda eğitim, kültür politikaları ve yaklaşımları etkileyecek üst düzey araştırmaları destekleyen bir kurum olmaktır.
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ KALİTE POLİTİKASI
Kalite politikamız, üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda Enstitümüzün eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.
Bu doğrultuda kalite politikamız, yasal şartlara ve uluslararası standartlara uygun olarak;
  1. Eğitim - Öğretim beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde, güvenilir, tercih edilen ve verimli bir Enstitü olmayı,
  2. Kadrolu Akademik personelimiz olmadığından, idari personelin daha daha yetkin kişiler haline gelmeleri için gerekli iyileştirmeleri yapmayı ve tüm çalışanlarda kalite bilinci oluşturmayı,
  3. İç ve Dış paydaşlarımızla güvene dayalı bir iş birliği içinde tüm süreçleri iyileştirerek sürekli gelişim ve değişim içinde rekabetçi olmayı,
  4. Akademik birikimlerimizi ulusal ve uluslararası düzeye taşıyarak uluslararası tanınırlığı artırmayı,
  5. Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek tehlikeleri tanımlamayı ve ilgili risk değerlendirmelerini yapmayı, 
  6. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı ve örnek bir Enstitü olmayı,

Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederim.

 

                                                                                                         Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BEDEVA

                                                                                                         Yaşayan Diller Enstitü Müdürü