YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ

        AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU

  • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BEDEVA (Enstitü Müdürü)
  • Dr. Öğr. Üyesi Ayetullah KARABEYESER (Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Zafer AÇAR (Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı)
  • Sadrettin BEKİ (Enstitü)
  • Murat VAROL (Öğrenci Temsilcisi)