YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ

 
TC
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
                                                                                                                                                    EK-2
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI Süreç HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Kontenjanların Belirlenmesi ve Detayları Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı 1-2 Ay
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
Senato Onayı
Üniversitenin web sitesinde ilan edilecek
2 Lisansüstü Başvuruların Kabulü ve Değerlendirme Adayların ilanda üzerinde çerçevede açılır yapması 2-3 Hafta
Yabancı dil sınavları
Bilim sınavları
Değerlendirme ve sonuçların değerlendirilmesi
3 Kesin Kayıt İşlemleri Vekalet ile müracaatın gerekli 3 İş Günü
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkametgah belgesi
Askerlik durum belgesi
Lisans diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi
Doktora için ayrıca Yüksek lisans Diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi
Transkript Değil Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi
ALES Belgesi
YDS veya eşdeğer sınav belgesi
Üç adet vesikalık fotoğraf
dilekçe
4 Yedek Kesin Kayıt İşlemleri Vekalet ile müracaatın tasarlamak noter onaylı 2 İş Günü
5 Kayıt Yenileme İşlemleri (Ders Seçme / Ekleme / Silme) İnternet üzerinden ders seçimi 1-2 Hafta
Danışman onayı
Harç ücreti (varsa)
6 Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri dilekçe Sil dönemine kadar ekle
Mazeretini gösterir belge
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
Danışman onayı
7 Yatay Geçiş İşlemleri dilekçe 1-2 Hafta
transkript
Ders İçerikleri 
Akademik Takvim
Başvuruların anabilim dalında başvuru
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Öğrenciye sonuç bildirim yazısı
8 Özel Öğrenci İşlemleri dilekçe 1-2 Hafta
Akademik Takvim
İlanda istenen ayarlama
Başvuruların anabilim dalında başvuru
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Öğrenciye sonuç bildirim yazısı
Katkı payı ödemesi
9 Farklı Üniversitelerden veya Üniv. Enstitülerinden Ders alma İşlemi Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı 5 iş günü
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
Zorunlu dersler olmamak şartı ile en fazla iki ders alma
10 Ders Alma İşlemleri Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı 5 iş günü
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
11 Öğrenci Belgesi veyaTranskiript Belgesi Düzenleme  İnternet veya şahsen başvuru 1 Gün
Kimlik bilgisi veya belgesi
12 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvurusu Başvuru Formu 1-2 Hafta
Komisyon tarafından başvuruların ardından
Değerlendirmenin SKS Daire Başkanlığına bildirilmesi
Sonuçların açıklaması
13 Kayıt Silme İşlemleri Öğrenci başvurusu (talep halinde) 7 Gün
Öğrenci Kimlik Kartı
İlişik kesme formülü
Azami süresi dolanların tespiti veya yalan beyan
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
14 Kredi Aktarma ve Ders Muafiyeti İşlemleri Dilekçe (her yarıyıl başından itibaren 2 hafta içinde) 1-2 Hafta
Onaylı Transkript
Onaylı Ders İçerikleri
İlgili ABD Kurul Kararı
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Transkriptin işlenmesi
15 Mazeret Sınavı İşlemleri Dilekçe (Sınav tarihinin takip eden 5 iş günü içinde) 5 Gün
Mazeretini belirten belge
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
16 Kayıt Dondurma İşlemleri Dilekçe (ders kayıtları başlatmadan önce) 5 Gün
Mazeretini belirten belge
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
17 Danışman Atanması Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı 1-2 Hafta
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
18 Danışman Değişikliği veya İkinci Danışman Atanması Dilekçe veya talep yazısı 1-2 Hafta
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
19 Eğitim-Öğretim Planları Her yıl Mayıs'ta ders planı hakkında 1 Ay
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
Senato Onayı
20 Dönem İçin Açılacak Dersler ve Görevlendirmeler Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı Dönem başındadan en az 1 hafta önce
Enstitü Kurul Kararı
Öğrenci işleri tarafından müfredata eklenmesi
21 Sınav Programları İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı Sınavlardan 7 gün önce
22 Sınav Sonuçlarının Detayları Elektronik ortam veya yazılı çıktı 2-3 Hafta
23 Sınav Sonuçlarına İtiraz Dilekçe (Sınav sonuç ilanından itibaren) 5 İş Günü
Evrakını inceleme yazısının yazılması 1 Gün
Öğretim değerlendirmesi inceleme sonucunu enstitüye bildirmesi 7 Gün
Maddi hata varsa Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile düzeltme yapılır 5 gün
Ünivetsite Yönetim Kuruluna başvuru (EYK kararından sonra) 7 Gün
Sonucun öğrenciye tebliği 1-2 Hafta
24 Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri Adaylık Başvuru Formu 15 Gün
Seçim Tutanakları
25 Katkı Payı Muafiyet İşlemleri Şehit ve Gazi çocuğu olduğuna dair belge 1 Gün
Engelli Olduğunu Gösterir Belge
26 Harç İadesi dilekçe  7 Gün
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Harç dekontu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yazı yazılması
27 Öğrenci Kimlik Kartının Düzenlenmesi (Kayıp) dilekçe 1-2 Hafta
Yerel gazete ilanı
Kayıp öğrenci kimlik bedeli ödendiğine dair dekont
28 Mezuniyet İşlemleri Tezin Teslimi (Yüksek lisans 8 adet, doktora 10 adet) 2 Hafta
Tez veri giriş formülü
Tezin CD deseni teslimi (2 Adet)
Yönetim Kurul Kararı
Öğrenci Kimlik Kartı
İlişik Kesme Formu
29 Disiplin İşleri Dilekçe veya tutanak 1-2 Ay
Soruşturmacı tayin edilecek
Soruşturmacı rapor sonucu
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
30 Öğrenci Askerlik İşlemleri Bölge Başkanlıklarına bildirmesi 1-2 Hafta
Sevk tehir iptal talepleri Bölge Başkanlıklarına bildirmesi
Bölge Başkanlıklarına bildirmesi
31 Öğrenci İşleri İle İlgili Diğer İşlemler dilekçe 5 Gün
32 Ders Telafisi Dilekçe (görevlendirme vb. Durumdan önce) 5 Gün
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
33 Tez Önerisi Tez önerisi formülü 1-2 Hafta
Tez önerisi yazım kılavuzuna uygun öneri kılavuzu
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Anabilim Dallarına gönderilmesi
34 Doktora Yeterlilik Komitesi Teklifi Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı 1-2 Hafta
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Anabilim Dallarına gönderilmesi
35 Doktora Tez İzleme Komitesinin Oluşturulması Tez İzleme Komitesi Formu 1-2 Hafta
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Anabilim Dallarına gönderilmesi
36 Tez Savunma Sınav Jürisinin Oluşturması Tez Savunma Jüri Formu 1 -2 Hafta
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Anabilim Dallarına gönderilmesi
Jürilere ve danışmana göevlendirme yazılarının yazılması ve gönderilmesi (intihal raporu ile birlikte)
37 Diploma ve Diploma Ekleri Şahsen veya noter onaylı vekaletname  1 AY
AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İŞLEMLERİ
38 maaş Ödeme Emri Belgesi Her ayın 9'unda
Bordro İcmal
Maaş Bordrosu
Banka Listesi
Personel Bildirimi
Sendika Kesintisi
BES Kesintisi
Sigorta Bildirimi veya Emekli Keseneği
39 Ek Ders Ödemeleri Ek Ders Formu 5 Gün
Ders Yükü Bildirimi
Çeşitli Ödemeler Bordrosu
Ders programı
Danışmanlık sayıları
İzin, rapor ve ders telafileri
Enstitü Yönetim Kurul Kararı (her yarıyıl başındaki ilk ödemede)
Banka Listesi
40 Mesai (Fazla) Çalışma Karşılığı Ödemeler Olur yazısı 3 Gün
Puantaj
Ödeme Emri Belgesi
41 Ölüm Yardımı Varisi tarafından verilen dilekçe 3 gün
Defin Belgesi
Ödeme Emri Belgesi
42 Maaş Değişikliği Bildirimi Sağlık Raporu Her ayın 1 ile 8'i arası
Bireysel ve hayat sigortaları
Personel hareket onayı (üncan, kademe, derece, görev süresi takibi)
Dil tazminatı
Aile yardımı bildirimi
Asgari geçim indirimi formülü
Sakatlık derece belgesi
Kefalet kesintisi
İcra ve nafaka takibi
Sendika Aidatı
Evlenme, boşanma belgeleri
Kişi borcu
43 Emekli Keseneklerinin Gönderilmesi Kesenek Bilgi için giriş Her ayın 15'i ile 25 'i arasında
Çıktıların alınıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere gönderilmesi
44 Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Enstitü Yönetim Kurulu Kararı 5 İş Günü
Görevlendirme Onayı
Gidiş-dönüş bilet
Katılım belgesi
Konaklama Belgesi
Yolluk bildirimi
Ödeme Emri Belgesi
45 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri dilekçe 5 İş Günü
Aile durum bildirimi
Nakil bildirimi
Kararname (onay yazısı)
Ödeme Emri Belgesi
46 Personelin Göreve Başlama İşlemleri Kişisel bilgi formülü 7 Gün
Mal bildirimi formülü
Banka hesap numarası
Naklen atanacaklar için maaş nakil bildirimi                                           
Personelin yerleşim yeri ve diğer adres belgesi
47 Personelin Görevden Ayrılış İşlemleri 1-Personelin işten ayrılış OLUR'u (Askere sevk, ücretsiz izin, ölüm raporu vb.) 10 Gün
2-Naklen ayrılan personel maaş nakil bildirimi, 3-Emekli olan personelin emeklilik belgesi
4-İlişik Kesme Belgesi (Naklen Gidenler için)
48 İzin İşlemleri Yıllık İzin Formu 1-15 Gün
Mazeret İzin Formu (Belgesi)
Yurt dışı izin onayının olduğu (Rektörlük Makamından)
Sağlık raporu
49 Askere Sevk Tehiri İşlemleri 1.Dilekçe 5 Gün
2. askkerlik durumu belgesi
50 Görev Sürelerinin Uzatılması 1-Dr. Öğr. Üyeleri için; a) -Akademik Bilgi Formu b) -Özgeçmiş 1 Ay 
2-Öğretim Görevlileri için; a) -Görev Süresi Uzatım Formu
 b) -Özgeçmiş
3-Araştırma Görevlileri için; a) -Görev Süresi Uzatım Formu b) -Değerlendirme Çizelgesi
4-İlgili ABD Kurul Kararı
5-YDE Yönetim Kurulu Kararı
6-Rektörlük Onayı
51 Yurt Dışı ve Yurt İçi Geçici Görevlendirme dilekçe 7 Gün
Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Formu
Davet mektubu veya tercümesi 
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
52 Bilgi Edinme İlgilinin Başvuru Formu  15 Gün
53 Satın Alma İhtiyaç Talebi 1-2 Hafta
Teklif
Piyasa Araştırmatıma tutanapı
Onay Belgesi
Muayene Kabil Belgesi
fatura
Taşınır işlem Fişi
Borcu yoktur yazısı
Ödeme Emri Belgesi
54 Taşınır Mal Kayıt-Kontrol İş ve İşlemleri Taşınır İşlem Giriş-Çıkış Fişi 7 Gün
Tüketim malzeme çıkışları
Kayıttan düşme / hurdaya ayırma
Devir Alma / Devretme
Zimmete verme
Kuruş farkları
Yıl sonu sayımlanmıştır
55 Bakım - Onarım Hizmetleri İş İstek Formu 1 Gün
56 Evrak Kayıt İşlemleri Resmi Yazı  1-2 Gün
dilekçe
Elektronik Posta
57 Yazışmalar 1-Gelen Evraklar  1-15 Gün
Giden Evraklar
58 Maaş Belgesi İsteği Kişi beyanı 1 Gün
59 Yüksek Lisans / Doktora Programı Açılması Teklif yazısı 1-2 Ay
Dosya ve ekleri
Enstitü Kurul Kararı
Senato Onayı
YÖK Onayı
60 Görevden Ayrılma (İstifa-Emeklilik) dilekçe 1 Gün
İlişik Kesme Formu
Personel Kimlik Kartı
61 Bütçe Hazırlama Bütçe hazırlama gerekçeleri ve ilgili formlar 1 Ay
62 Ücretsiz İzin İşlemleri dilekçe 1 Gün
63 Salon Hizmetleri  İlgili formül doldurup Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermek 5 Gün
64 Araç İstek İşlemleri İlgili form doldurup Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına göndermek 1 Gün
       Tamamen kullanılamaması veya gereklilikleri nedeniyle, gerekli değildir.
İlk Müracaat Yeri: Enstitü Sekreterliği  İkinci Müracaat Yeri: Enstitü Müdürlüğü
İsim Sadrettin BEKİ Doç. Abdulnasır SÜT
unvan Enstitü Sekreteri  Enstitü Müdürü
Adres     YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
Tel. 0-426-2160042 0-426-2160042
Faks 0-426-2160042 0-426-2160042
E-Posta yasayandillerenst@bingol.edu.tr yasayandillerenst@bingol.edu.tr